Beroende av poker

Poker är ett av världens mest populära spel. Orsakerna är en kombination av fart fläkt och spänning samt att det finns pengar att vinna. Att poker dessutom till stor del är ett skicklighetsspel gör det ännu mer lockande som hasardspel. För så är det ju, turen måste ändå finnas där för att den genomsnittlige spelaren skall kunna gå med vinst. Inte ens professionella pokerspelare kan sätta sig vid ett pokerbord och vara säkra på att vinna. Tron kan försätta berg sägs det och att ha ett bra självförtroende är en viktig ingrediens för att vinna i poker. Men det kan gå överstyr och då kan resultatet bli förödande för den som inte slutar i tid. Beroende av poker är ingen bra idé. Att hålla avstånd och distans är viktigt, spela med insidan av huvudet både under själva spelet som efter avslutad runda. Ställa sig själv frågan, bör jag fortsätta att spela trots alla förluster? Skall jag sätta in mer pengar till min bankrulle? Hur lång tid har gått sedan jag började spela? Spelar jag varje dag och natt? Svarar man ja på denna typ av frågor, då är man beroende av poker.

Upptäck tecknen i tid

Tecken på spelberoende:

  • Spelaren i fråga tillbringar all sin lediga tid med nätpoker, sover knappt och missköter arbete/ studier.
  • Försummar sin familj/närstående. Kommer inte till möten eller förutbestämda träffar.
  • Spelaren tror att framtida vinster kommer och leder till belåtenhet, tillfredsställelse.
  • Abstinens. Spelaren kan inte avhålla sig från pokerspelet, känner sig dålig utan spelet.
  • Lättretlig. Personen blir arg om någon vill diskutera spelandet. Att spela poker försvarar spelaren med alla medel.
  • Återfall. Spelaren vill sluta men efter kort tid är denne tillbaka i pokerrummet.

Detta är bara några av de situationer som kan uppstå då en människa närmar sig totalt spelberoende. I en del svåra fall måste personen gå i terapi och få aktivt stöd av närstående för att bryta beroendet.

Hjälp och stöd finns att få

Spelberoende betraktas som ett psykiatriskt tillstånd i linje med exempelvis alkohol- eller narkotikaberoende. Samhället ställer upp till viss del, man kan få råd och stöd via vårdcentraler, där patienten kan erbjudas kognitiv beteendeterapi, KBT. Men att även vända sig till Spelberoendes Riksförbund ger oftast ett utökat skydd och hjälp. Förbundet finns på ett antal orter och går att nå per telefon, men många kommuner har mindre sammanslutningar som kan hjälpa till. Hjälp och stöd ges och behövs både för spelaren och anhörig.